- Odkazy na strßnky
 
Odkaz
Ak narazÝme na zaujÝmav˙ webov˙ strßnku alebo inÚ materißly, nenechßme si to len pre seba, ale podelÝme sa o to aj s Vami. Z nasleduj˙ceho obsahu si vyberte oblasŁ zßujmu, a nßsledne kliknite na odkaz, ktorř Vßs zaujal.