- Montáž na plachtoviny
 
Montáž na plachtoviny Tlačiť E-mail
Reflexite®

Návod na použitie reflexného pásu Reflexite® VC104+ CURTAIN Grade PSA / na plachtoviny /

Návod na použitie
Reflexite® VC104+ PSA samolepka na plachtoviny je použiteľná na nové a používané plachtoviny.
Dôležité upozornenie: záruka Reflexite platí len pre nové plachtoviny.

Potrebné náradie:

 - čisté handry
 - nôž
 - špachtľa zavinutá v čistej handre, aby sa predišlo oškretiu materiálu
 - len pri používaných plachtovinách: jemný brúsny papier
 - riedidlo: izopropylén alkohol (IPA)

Pracovná teplota

Lepenie reflexného pásu by malo prebiehať pri teplotách v rozmedzí od 15 do 38° C , aby lepidlo mohlo priľnúť na povrch plachty. Teplota vzduchu by mala byť nemenná aspoň hodinu po ukončení lepenia.

Poznámka:

Doporučujeme skladovanie pásov Reflexite VC104+  PSA pri teplote okolo 23 °C.

Umiestnenie

Doporučujeme umiestniť reflexný pás aspoň 15 cm nad račňami. Aby boli reflexné pásy správne umiestnené na vozidle je potrebné sa riadiť podľa inštrukcií normy ECE 104.

Krok č. 1 - Príprava

Reflexný pás môže byť lepený na plachtu rozloženú na hladkom rovnom povrchu alebo natiahnutú na vozidle. Ak sa lepí na plachtu rozloženú na rovnom povrchu, natiahnite plachtu na oboch stranách a prilepte reflexný pás, iba ak ste si istý, že plachta je dokonale natiahnutá. Môžete napríklad zaťažiť konce plachty ťažkým predmetom. Ak lepíte reflexný pás na plachtu na vozidle, podložte si plachtu zo zadnej strany rovným predmetom, aby ste špachtlu mali o čo oprieť. Činnosť je jednoduchšia ak ju robia dve osoby. Doporučujeme príliš nenapínať plachtu počas práce.

Používané plachtoviny

Uistite sa, či je plachta vhodná na aplikáciu reflexných pásov. Nelepte pás na diery, roztrhanú plachtovinu, alebo opravované časti.

Dôležitá poznámka:
Osoba vykonávajúca lepenie sa musí uistiť, či je plachtovinový povrch vhodný na aplikáciu.

Krok č. 2 -    Očistenie povrchu
Je veľmi dôležité, aby bol plachtovinový povrch odmastený a bez prachu. Používajte mäkkú handru navlhčenú v isopropylén alkohole. Čistite povrch len jedným smerom, aby ste zabránili rozptylu nečistôt. Ďalšou mäkkou handrou odstráňte nečistoty skôr, ako sa alkohol odparí. Nalepte reflexný pás až po odparení alkoholu.

Používané plachtoviny

Je nevyhnutné vykonať ešte jeden úkon pred nalepením reflexného pásu:
zbrúsiť povrch kde má byť aplikovaný reflexný pás jemným brúsnym papierom a očistiť znova izopropylén alkoholom.

Krok č. 3 - Umiestnenie
Naznačte si vodiacu čiaru kde budete lepiť reflexný pás.

Krok č. 4 - Aplikácia
Nalepte jeden z koncov pásu na povrch / 20 mm od okraja /, odviňte asi 1m ochrannej fólie z pásu, a prilepte podľa naznačenej vodiacej čiary za pomoci špachtle. Zopakujte celú operáciu po celej dĺžke.Takýmto spôsobom sa predíde natiahnutiu pásu počas celej montáže. Vyhnite sa dotyku lepiacej strany reflexného pásu. Po ukončení  prejdite ešte raz po celej dĺžke pásu špachtlou zavinutou v handre, aby ste odstránili prípadné vzduchové bubliny alebo záhyby.

TERAZ ODSTRÁŇTE OCHRANNÚ FÓLIU.
Prejdite ešte raz po celej dĺžke pásu špachtľou, aby ste sa uistili, že pás priľnul perfektne na plachtovinový povrch. V prípade, že sa počas lepenia vytvorila vzduchová bublina, ihlou alebo ostrím noža prederavte bublinu a vytlačte z nej vzduch.

Dôležité upozornenie:
Zaoblite okraje pásu pomocou nožníc alebo ostrého nožíka, najlepšie ešte pred montážou. V prípade označenia celého obrysu vozidla je možné preložiť cez seba dva konce pásu.

Krok č. 5 - Čas lepenia
Doporučuje sa nechať plachtu na mieste lepenia ešte aspoň jednu hodinu. Pri skladaní plachty sa uistite, aby bol pás zvonka.

Návod na čistenie
Ručné umývanie: Pásy Reflexite®  VC104+ PSA pre plachtoviny sa môžu umývať ručne, kefou, handrou alebo špongiou použitím vody, mydla alebo saponátu. Na opláchnutie sa používa čistá voda. Umývanie pomocou automatických myčiek, turbokief, WAP-iek
 - max. tlak: 1200 PSI / 80bar
 - teplota vody max. 60°C
 - použite nástavec s otvorom 40°
 - umývacia pištol pri vysokotlakom umývaní by sa nemala držať vo väčšom uhle ako 45° od povrchu
 - vzdialenosť umývacej pištole by mala byť aspoň 60cm od povrchu umývaného materiálu
Ak sa na umývanie používajú saponáty, doporučujeme riadiť sa návodom výrobcu ohľadom ich riedenia. Doporučujeme dôkladné opláchnutie vozidla čistou vodou.

Dôležité upozornenia:
Všetky výrobky Reflexite sú podrobené kontrole kvality počas celého výrobného procesu. Publikované informácie týkajúce sa produktov Reflexite sú založené na výskume, ktoré Spoločnosť pokladá za spoľahlivé. Tieto informácie sa ale nemôžu pokladať za záruku. Z dôvodu rôznorodosti využitia produktov Reflexite a neustáleho vývoja nových aplikácií musí kupujúci zvážiť, či je daný produkt vhodný na plánované použitie. Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez upozornenia. Výrobné číslo je uvedené na vnútornej strane rolky, musí byť registrované, aby bolo možné vybaviť prípadné reklamácie.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >