- Montáž na pevné povrchy
 
Montáž na pevné povrchy Tlačiť E-mail
Reflexite®                                       
                                       
Návod na použitie reflexného pásu Reflexite® VC104+ na pevné povrchy

Návod na použitie
Reflexite® VC104+ na pevné povrchy je použiteľný na nové a jazdené nákladné vozidlá, návesy a prívesy.
Pre aplikáciu na nerezové povrchy prosím kontaktujte firmu Reflexite.                                       

Potrebné náradie:
 - čisté handry
 - nôž
 - špachtľa zavinutá v čistej handre, aby sa predišlo oškretiu materiálu
 - len pri jazdených vozidlách: jemný brúsny papier
 - riedidlo: izopropylén alkohol (IPA)

Pracovná teplota
Lepenie reflexného pásu by malo prebiehať pri teplotách v rozmedzí od 15 do 38° C ,
aby lepidlo mohlo priľnúť na povrch.
Teplota vzduchu by mala byť nemenná aspoň hodinu po ukončení lepenia.

Poznámka:
Doporučujeme skladovanie pásov Reflexite VC 104+  určených na pevné povrchy pri teplote okolo 23 °C.

Umiestnenie
Aby boli reflexné pásy správne umiestnené na vozidle je potrebné sa riadiť podľa inštrukcií normy ECE 104.

Krok č. 1 - Príprava
Jazdené vozidlá
Uistite sa, či je vozidlo vhodné na aplikáciu reflexných pásov. Nelepte pás na diery, nity, hrdzu, odlupujúcu sa farbu / lak. Pás musí byť aplikovaný na čistý, rovný povrch.

Dôležitá poznámka:
Osoba vykonávajúca montáž sa musí uistiť, či je povrch vhodný na aplikáciu.

Krok č. 2 -    Očistenie povrchu
Je veľmi dôležité, aby bol povrch odmastený a bez prachu. Používajte mäkkú handru navlhčenú v isopropylén alkohole. Čistite povrch len jedným smerom, aby ste zabránili rozptylu nečistôt. Ďalšou mäkkou handrou odstráňte nečistoty skôr, ako sa alkohol odparí.
Nalepte reflexný pás až po odparení alkoholu.

Jazdené vozidlá

Je nevyhnutné vykonať ešte jeden úkon pred nalepením reflexného pásu: zbrúsiť povrch kde má byť aplikovaný reflexný pás jemným brúsnym papierom a očistiť znova izopropylén alkoholom.

Krok č. 3 - Umiestnenie

Naznačte si vodiacu čiaru kde budete lepiť reflexný pás.

Krok č. 4 - Aplikácia
Nalepte jeden z koncov pásu na povrch / 20 mm od okraja /, odviňte asi 1m ochrannej fólie z pásu, a prilepte podľa naznačenej vodiacej čiary za pomoci špachtle. Zopakujte celú operáciu po celej dĺžke.Takýmto spôsobom sa predíde natiahnutiu pásu počas celej montáže. Vyhnite sa dotyku lepiacej strany reflexného pásu. Po ukončení  prejdite ešte raz po celej dĺžke pásu špachtlou zavinutou v handre, aby ste odstránili prípadné vzduchové bubliny alebo záhyby. Je mimoriadne dôležité dať pozor, aby okraje pásu vhodne priľnuli na povrch. V prípade, že sa počas lepenia vytvorila vzduchová bublina, ihlou alebo ostrím noža prederavte bublinu a vytlačte z nej vzduch.

Dôležité upozornenie:
Zaoblite okraje pásu pomocou nožníc alebo ostrého nožíka, najlepšie ešte pred montážou.
V prípade označenia celého obrysu vozidla je možné preložiť cez seba dva konce pásu.

Krok č. 5 - Čas lepenia
Doporučuje sa nechať vozidlo na mieste lepenia ešte aspoň jednu hodinu.

Návod na čistenie
Ručné umývanie:
Pásy Reflexite®  VC 104+  pre pevné povrchy sa môžu umývať ručne, kefou, handrou alebo špongiou použitím vody, mydla alebo saponátu. Na opláchnutie sa používa čistá voda. Umývanie pomocou automatických myčiek, turbokief, WAP-iek
 - max. tlak: 1200 PSI / 80bar
 - teplota vody max. 60°C
 - použite nástavec s otvorom 40°
 - umývacia pištol pri vysokotlakom umývaní by sa nemala držať vo väčšom uhle ako 45° od povrchu
 - vzdialenosť umývacej pištole by mala byť aspoň 60cm od povrchu umývaného materiálu
Ak sa na umývanie používajú saponáty, doporučujeme riadiť sa návodom výrobcu ohľadom ich riedenia. Doporučujeme dôkladné opláchnutie vozidla čistou vodou.

Dôležité upozornenia:
Všetky výrobky Reflexite sú podrobené kontrole kvality počas celého výrobného procesu. Publikované informácie týkajúce sa produktov Reflexite sú založené na výskume, ktoré Spoločnosť pokladá za spoľahlivé. Tieto informácie sa ale nemôžu pokladať za záruku.
Z dôvodu rôznorodosti využitia produktov Reflexite a neustáleho vývoja nových aplikácií musí kupujúci zvážiť, či je daný produkt vhodný na plánované použitie. Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez upozornenia. Výrobné číslo je uvedené na vnútornej strane rolky, musí byť registrované, aby bolo možné vybaviť prípadné reklamácie. 
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >